Cedilla

Epeditiones Linguarum dzen pēdas mīkstinājuma zīmēm latviešu valodā, apskatot sediļas burta izmantošanu romāņu valodās un mīkstinājuma lietojumu pirms latviešu un latgaliešu ortogrāfijas standartizācijas