Dirhēmi

Arābu dirhēmi kļuva par arābu kalifāta konsolidācijas faktoru un islāma ticības sludinātājiem. Epigrāfiskās sudraba monētas radās bizantiešu un persu monētu ietekmē un vēl daudzus gadsimtus bija svara un dizaina etalons