Byblos

Biblas pilsēta kļuva par nozīmīgu ostu tirdzniecībai starp Ēģipti un Mezopotāmiju, bet feniķieši tirgotāju laivas izplatīja alfabēta rakstu visā Vidusjūras piekrastē, eksportējot alfabētiskā arī senajā Grieķijā