Bantu

1960.gados āfrikāņu lingvistikā izvērtās aizraujošas debates par bantu valodu izcelsmi. Salīdzinot dažādu bantu valodu savstarpējās attiecības, Malkolms Gutrijs izteica hipotēzi, […]