Thēbai

Tēbas bija varenākā Senās Grieķijas pilsētvalsts, kur risinās daudzi mītiski notikumi. Tēbas dibina Eiropas brālis feniķietis Kadms, kuram piedēvē grieķu alfabēta izveidi. Lai gan katrā grieķu novadā ir bijis savas rakstības paveids, tie visi ir saistāmi ar feniķiešu alfabētu, kura rīkles skaņas kļuvušas par grieķu patskaņiem.

Byblos

Biblas pilsēta kļuva par nozīmīgu ostu tirdzniecībai starp Ēģipti un Mezopotāmiju, bet feniķieši tirgotāju laivas izplatīja alfabēta rakstu visā Vidusjūras piekrastē, eksportējot alfabētiskā arī senajā Grieķijā