Dirhēmi

Arābu dirhēmi kļuva par arābu kalifāta konsolidācijas faktoru un islāma ticības sludinātājiem. Epigrāfiskās sudraba monētas radās bizantiešu un persu monētu ietekmē un vēl daudzus gadsimtus bija svara un dizaina etalons

Bandrúnir

Kamēr pārējā Skandināvija latīņu rakstība līdz ar kristietības atnākšanu strauji nomainīja rūnu rakstu, Īslandē abas rakstības sadzīvoja kopā vēl daudzus gadsimtus. Saliktās rūnas rakstos un maģiskajos rituālos ir liecība no šiem laikiem

Cedilla

Epeditiones Linguarum dzen pēdas mīkstinājuma zīmēm latviešu valodā, apskatot sediļas burta izmantošanu romāņu valodās un mīkstinājuma lietojumu pirms latviešu un latgaliešu ortogrāfijas standartizācijas

Serica

Senie grieķi un romieši ir zinājuši tālo zemi (Serica), kuras iedzīvotāji nodarbojušies ar zīda auduma ražošanu.Zīdtārpiņu noslēpums līdz Eiropai nonāk ar tirgotāju karavānām pa Zīda ceļu