Orthographia Bohemica

1348.gadā  Bohēmijas karalis Kārlis IV no Luksemburgas dinastijas dibināja Prāgas universitāti, kas ir vecākā Centrāleiropā uz austrumiem no Francijas un uz ziemeļiem no Alpiem. Tas bija Bohēmijas zelta laikmets, kad Prāga kļuva par vienu no nozīmīgākajām pilsētām Eiropā. 1355.gadā Kārlis IV kļuva par Svētās Romas imperatoru.

800px-Jan_Hus_Statue_and_Tyn_Church,_Old_Town_Square,_Prague_-_8190-1458034773
Piemineklis Janam Husam Prāgā

1369.gadā Prāgas universitātē iestājās Jans Huss, iegūstot brīvo mākslu  maģistra grādu 1396.gadā. Viņš tika iesvētīts par priesteri un norīkots uz Sv. Miķeļa baznīcu Prāgā un ievēlēts par Brīvo mākslu fakultātes dekānu, 1402. un 1409.gadā ievēlēts par Prāgas universitātes rektoru. 1409.gadā Prāgas universitātes vācu studenti un profesori, kas neatbalstīja Husa progresīvās idejas, pārcēlās uz Leipcigu, kur tika dibināta vecākā universitāte Vācijā. Jans Huss tulkoja čehu valodā Svētos rakstus, bet savos sprediķos asi vērsās pret baznīcas iekārtu, garīdznieku laicīgo dzīvi, no kanceles  sludināja baznīcas attīrīšanos  un reliģisko reformu nepieciešamību. Sprediķi kļuva populāri čehu zemāko slāņu, pilsonības un bruņniecības vidū. 1415.gadā pēc Kosnstances koncilā Husu kā herētiķi sadedzināja uz sārta, kas izraisīja husītu karus Centrāleiropā. Tos uzskata gan par reformācijas priekšvēstnešiem, gan par čehu nacionālās pašapziņas veidotājiem. Kontrreformācijas laikā viņu nozīme Čehijā mazinājās.  Brāļu draudžu kustība jeb hernhūtieši, kas iedvesmoja arī latviešu tautisko atmodu, saistāmi ar husītu tradīciju turpinātājiem.

Janam Husam piedēvē ar 1406.-1412.gadu datējamo De ortographia bohemica autorību. Tas ir pirmais šāda veida dokuments, kas paredzēja čehu valodas ortogrāfisko reformu, izmantojot latīņu rakstību. Tās ietekme ir realizējusies 1533.gadā izdotajā pirmajā čehu gramatikā. Reformas ieviešana dzīvē, protams, bija ilgstoša un burtliči aizvien saglabāja digrāfus atsevišķiem burtiem.Manuskripta kopija kāda mūka izpildījumā tika uzieta 1826.gadā Bohēmijas dienvidos Tršebonas pilsētā. Plašākai publikai tas tika publicēts vien 1857.gadā Vīnē  latīņu un čehu valodās, bet jau nākamajā gadā tas tika iekļauts Prāgā iznākušajā Jana Husa kopoto rakstu izdevuma 5.sējumā.

De ortographia bohemica galvenais mērķis bija vienkāršot un standartizēt čehu rakstu valodu, lai veicinātu lasītprasmi vienkāršas tautas vidū. Viduslaikos Bohēmijā tika izmantota viduslaiku latīņu valodas rakstības un izrunas konvencijas. Vienīgās atšķirības bija C burta izmantošana skaņas c (bet arī k un č) un g –   j skaņas atzīmēšanai e un i priekšā. Taču ar 25 latīņu alfabēta burtiem nepietika čehu valodas skaņu apzīmēšanai, tādēļ tika izmantoti daudzskaitlīgie digrāfi un trigrāfi  (līdzīgi tas joprojām tiek darīts poļu valodā).

Ř ř skaņas atzīmēšanai pirms Husa tika izmantoti dažnedažādi varianti – rz, rrz, rs, rzs, rzss, zr, sr, rzs, rzz, bet čehu garie patskaņi rakstīti bez garuma norādes vai tika dubultoti.

wpid-wp-1414659017376.jpeg
1857.gada publikācijas feagments

Reformas pamatā bija diakritiskais princips – katrai skaņai atbilstu savs burts, līdzīgus latīņu alfabēta burtus papildinot ar atšķirības zīmēm. Šādi ar apaļo punktiņu virs burta (punctus rotundus) tika atzīmeti līdzskaņu n, d, t, c, z mīkstinājums un l cietums (punktiņš ir saglabājies poļu alfabēta burtā ż). Patskaņu garuma atzīmēšanai tika izmantots akūts jeb gracilis virgula (slaida nūjiņa) -á  é  í ó  ú  ý . Faktiski – garumzīme.  Vienkāršs pamatprincips, taču ar milzīgu nozīmi rakstniecībai.

1579.-1593.gados veiktajā pilnajā Bībeles  tulkojumā punktiņš gan ir nomainīts pret āķīti (háček). Ar nelielām izmaiņām un ar pāreju no fraktūras uz antīkvas rakstu Husa ortogrāfijas diakritiskas ortogrāfijas pamatprincipi ir saglabājušies līdz pat mūsdienām. No slāvu valodām  tas visvairāk ietekmēja slovāku, horvātu, slovēņu un sorbu valodās. Lietuviešu un latviešu valodās  arī tiek izmantoti diakritiskas ortogrāfijas principi, turklāt latviešu  pgarumzīmju, mīkstinājumu un jumtiņu principi atbilst čehu alfabēta pamatprincipam. Jumtiņu izmanto arī igauņi, lietuvieši to sauc  par putniņu vai vārniņu (paukščiukas, varnelė).

Screenshot_2014-10-30-19-38-54-12023216016
Mūsdienu čehu un latviešu fonēmiskie alfabēti, deviantART

 

Mūsdienu latviešu valodas  pamatā ir Endzelīna un Mīlenbaha 1907.- 1910.gadā Rīgas Latviešu Biedrības pareizrakstības komisijā izstrādātā ortogrāfija. Jau 1880.gados izvērtās plašas diskusijas par patskaņu garuma apzīmēšanu – tika piedāvāts to atzīmēt tikai vārda gala ar cirkufleksu, atzīmēt arī visas intonācihas vai līdzīgi čehiem garumu atzimēt ar akūtu, līdz beidzot komisija lēma par labu mūsdienu garumzimei. Vecā faktūras druka tautā bija ļoti iemīļota, tādēļ praksē jaunā ortogrāfija antīkvas rakstā ieviesās tikai 1920.gados.

Garas un plašas diskusijas par jaunajiem burtiem 1903.gadā  Rainis nosaucis par ortogrāfijas karu – “… notika nikni kautiņi ap “h”, ap pusjumtiņiem, un vienas mazas strīpiņas dēļ, kuras garums tikai kāda trīsdesmitā daļa no collas, kaujā plūda straumēm tinte, līdz beidzot šā gada aprīļa mēnesī valodnieki un ortogrāfijas speciālisti likās panākuši uzvaru un ortogrāfijas mieru”.

1873.gada dziesmu svētku plakāts ar Alunāna Čelakovska dzejoļa atdzejojumu
1873.gada Dziesmu svētku plakāts ar Alunāna Čelakovska dzejoļa atdzejojumu

 

Līdzīgi nemieri notikuši Čelakovska laikmetā Čehijā, kad v burta atbalstītāji nostājās pret w burta atbalstītājiem, dažiem patika burtkopa au, citiem – ou,  izveidojās atsevišķas jotistu un ipsilonistu frakcijas…  Tieši ar Čelakovska rakstu Vstoupiv… Čehijas Nacionālā muzeja žurnālā 1850.gada janvārī galīgi nostiprinājās fonēmiskais princips čehu valodā.

 

 

 

KategorijasČehijaBirkas: , , , , , , ,

Ieraksti komentāru

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s