Frīzi

“Cik maksājot sāls un vadmala Gotlandē”, vaicāja lībieši biskapam Meinardam tālajā 1195.gadā, kas tolaik  bija nozīmīgi importa produkti no rietumiem. Rupja vilnas auduma nosaukums vadmala latviešu, va’dmõl  lībiešu un arī vatman igauņu valodā  ir atceļojis no senskandināvu valodām. Līdzīgi tas skanējis ari senfrīzu valodā, kas  lieli tirgoņi būdami eksportēja to uz austrumu zemēm. Sākotnēji tas apzīmēja arī audumu kā maksāšanas vienību.

image_phpopDL1m
Friese Vlag 1400, Brabantse kroniek

Frīzi, kas mūsdienās dzīvo Ziemeļjūras piekrastē Vācija un Nīderlandē, ir bijuši ne tikai audumu tirgoņi, bet arī kultūras starpnieki starp romiešiem un skandināvu tautām. No friziem skandināvi aizguvuši daudzus navigācijas, tirdzniecības, būvniecības un arī reliģiskos vārdus. Kā piemērus varētu minēt anker (no latīņu ancora) enkurs, bāken (<bucina) bāka, tefle (<tabula) tāfele, komer (<camera) kambaris, mentel (<mantellum) mētelis, kietel (<catillus) katls, ele (<oleum) eļļa, mūre (<mūrus) mūris, pāl (<palus) pālis, kerra (<carra) ķerra, wīn (<vīnum) vīns, piper (<piperum) pipari, prester (<presbyter) priesteris, biskop (<episcopus) bīskaps. Ir taču līdzīgi. Vēl varētu  minēt senfrīzu vārdus  klēth – kleita (sākotnējā nozīmē audums), spegel – spogulis, un skrēda (griezt audumu), no kurienes šķēres un skroderis. Romiešu laikos tika iztulkotas arī ģermāņu nedēļas dienas un tādi vārdi kā godeshūs (<domus Dei) dievnams , hertoga (<strategos), hāvedmon (<capitaneus), herestrēte (<via militaria) u.c. Interesanti ir arī divi frizu aizguvumi no ķeltiem – ombicht (kas caur vācu ammet latviskojies par vārdu amats) un rīke (valsts). Senie vikingu laikmeta jūras ceļi, pa kuriem frīzu un skandināvu kuģi atceļojuši līdz mums pirms Hanzas savienības laikmeta  varētu izskatīties šādi:

frislandBalticmap
Baltijas jūras tirdzniecības ceļi un ostas 9.gadsimtā(http://prusowie.pl/mapy/3_mapy.php)

Paši frīzi nāk no senajām Frisii ciltīm, kas vareni cīnījušies ar romiešiem un ko līdz ar Æstii un Fenni ciltīm pieminējis Tacits savā darbā Germania ap 98.gadu. Bet etnonīms varētu būt cēlies no senfrīzu vārda frisle – matu cirtas, tādējādi apzīmējot tautu ar cirtainiem matiem. Ne jau velti latviski matu griezēju un frizūru veidotāju sauc par frizieri.

KategorijasFrisiaBirkas: , ,

Ieraksti komentāru

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s