Izlaist līdz saturam

Dirhēmi

Arābu dirhēmi kļuva par arābu kalifāta konsolidācijas faktoru un islāma ticības sludinātājiem. Epigrāfiskās sudraba monētas radās bizantiešu un persu monētu ietekmē un vēl daudzus gadsimtus bija svara un dizaina etalons

Bandrúnir

Kamēr pārējā Skandināvija latīņu rakstība līdz ar kristietības atnākšanu strauji nomainīja rūnu rakstu, Īslandē abas rakstības sadzīvoja kopā vēl daudzus gadsimtus. Saliktās rūnas rakstos un maģiskajos rituālos ir liecība no šiem laikiem